AFT i Velle- Formell kvalifisering i fare?

publisert   |   CGB
Nyheter

Det nærmer seg oppstart av det nye og eneste tiltaket i skjermet sektor, AFT (Arbeidsforberedende trening).

Den siste tiden har det vært hektisk aktivitet overfor bransjeforening og politikere med å informere og skape diskusjon rundt utfordringene i AFT . Dette knytter seg til formelle kvalifiseringsløp. AFT vil ikke erstatte KIA med formelle kvalifiseringsløp som lærekandidat eller lærling. Fylkeskommunen når ikke de som står lengst unna skole og arbeid med sine tilbud. Det betyr at verken NAV eller fylkeskommunen lenger har kvalifiserende tilbud til personer med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne.  Vi må med dette legge om våre kvalifiseringsløp framover – uten KIA og uten finansiering og ansettelser av lærlinger og lærekandidater med ovennevnte behov. Dette vil først bli mulig etter gjennomført AFT (1-3 år) med ordinære kontrakter eksternt i ordinært næringsliv.

Vi har tatt utfordringen opp med politikere på Stortinget fra ulike partier, slik som Dag Terje Andersen (AP), Kårstein E. Løvaas (H), Ingolf Ropstad (Krf), samt fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes (H). Vi har også informert og kontakt med NHO Vestfold og Fellesforbundet(LO) sentralt i denne saken.

Oppfølgingstjenesten i Vestfold er også engasjert i saken. Møtene har blitt gode, med stor interesse og forståelse for de utfordringene målgruppen som står lengst unna utdanning og arbeidsliv vil møte framover, uten egnet tiltak for formell kvalifisering/ fagopplæring.

Vi jobber også sammen med vår bransjeforening Arbeid & Inkludering i NHO og forsøker å få en finansiell løsning som kan sikre lærekontrakt- enten som lærekandidat eller lærling.

AFT iverksettes 1 oktober, og vi forventer at Velle er en av de første ute for igangsetting høsten 2016.