En engasjert arbeids- og sosial komité på besøk hos Velle

publisert   |   AV
Nyheter

Bakgrunn for møtet var å lære om det økende antall unge som står utenfor arbeidslivet.

Velle Utvikling med Per Harstad (daglig leder), Øyvind Berg (fagansvarlig) og Lars Lillejord (øk. ansvarlig) belyste utfordringen med den politiske beslutningen om å fjerne kvalifiseringstilskudd som virkemiddel.

«Vi har en rekke eksempler på at tilrettelagt fagutdanning i samarbeid med Nav og fylkeskommunen virker» fortalte Per Harstad, daglig leder, i Velle Utvikling.
En barne – og ungdomsarbeider i opplæringsløp deltok og fortalte om sine erfaringer.

Det var en engasjert og lydhør komite som skulle ta med innspillene tilbake til Stortinget for å vurdere hva som ligger av alternative muligheter for finansiering.