Hurtigspor gir flere jobb

publisert   |   AV
Nyheter

Velle Utvikling har hatt besøk av næringslivet i Tønsberg, Tønsberg Voksenopplæring og Nav Vestfold som har samarbeidet med Velle Utvikling for å formidle flyktninger raskere til arbeid. Fem har allerede fått jobb!

Ti flyktninger har fra høsten 2016 kombinert arbeidstrening og språkopplæring hos virksomheter i Tønsberg. Fem har allerede fått jobb. ”Vi har langt på vei nådd målet om å hjelpe flyktningene raskere i jobb. Alle ti har lært praktisk norsk og bygd nettverk. Jeg er optimist”, sier Carolina Garcia-Gullvåg fra NAV Tønsberg.

I samarbeid med Tønsberg Voksenopplæring og Velle Utvikling har NAV Tønsberg gjennomført et prosjekt hvor ti flyktninger med høyere utdanning og god progresjon i norsk har vært i praksisplass i bedrift og fått norskundervisning parallelt. De har lært hverdagsspråket som trengs for å bli funksjonelle i arbeidslivet. Løsningen baserer seg på forskning som viser at arbeidstrening i virksomheter øker sannsynligheten for jobb, gir god språkutvikling og letter integreringen. Prosjektet er finansiert av IMDI.

Les mer her.