Landets flotteste rundkjøring?

publisert   |   Kjell Gunnar Haugen
Mekanisk

Kunstprosjekt i Svelvik

Kunstner Runi Langum tok kontakt med Velle Utvikling med forespørsel å de kunne hjelpe henne med å ferdigstille et kunstverk som skulle settes opp i Svelviks eneste rundkjøring.

Svaret var ja, og det ble satt ned en prosjektgruppe.

Runi kunne fortelle at hun hadde finansiert relieffet «Aktiv» ved å selge egne malerier til lokalbefolkningen i Svelvik. I samarbeid med Svelvik Næringsråd, har hun så jobbet frem idéen om hvordan prosjektet skulle realiseres i praksis.

Tegnekontoret hos Velle overførte kunstnerens tegninger til skjærefiler for laseren. Dette var et solid stykke arbeid som krevde tålmodighet og samarbeid med Runi for å få kurver og linjer til å harmonere med originaltegningene.

Mandag 11. mai reiste representanter fra Velle Utvikling til Svelvik for å montere kunstverket på stedet, og etter et par dagers arbeid var alt ferdigstilt.

Velle Utvikling takker kunstneren Runi Langum www.langum.no og Svelvik Næringsråd for at de valgte oss til dette oppdraget.

Prosjektet er fyldig omtalt på Svelvik kommunes hjemmeside.