Velle Utvikling har overtatt sine to Stokke Barnehager

publisert   |   CGB
Barnehage

Tirsdag 1. september overtok Velle Utvikling eiendommene og bygningene til barnehagene Olaløkka og Sigridløkka fra Stokke kommune.

Overtakelsene ble markert begge steder ved en seremoni hvor daglig leder Per Harstad innledet og ønsket velkommen. Ordfører Erlend Larsen overrak «nøkkelen» til styrerne Kristin Sunde Eriksen i Olaløkka og Hilde Magnussen i Sigridløkka.