Velle utvikling holdt foredrag på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) konferansen i Oslo i forrige uke.

publisert   |   KTH
Nyheter

Velle går nye veier for norskopplæring og kvalifisering for arbeid.

Nav Tjøme og Velle Utvikling AS utviklet i felleskap modellen «Rett i jobb – yrkesrettet kvalifisering med norskopplæring i introduksjonsprogram for voksne innvandrere».
Modellen har gitt veldig positive resultater.
Velle har over 60 personer i arbeidspraksis etter 2,5 måned. Vårt etterlatte inntrykk er en meget god språkutvikling gjennom kombinasjonen av språkopplæring og arbeidspraksis.