Velle Utvikling søker Prosjektleder Ungdom og utdanning

publisert   |   CGB
Nyheter

Er du vår neste Prosjektleder Ungdom og Utdanning?

Ungdom og utdanning er et av flere satsningsområder i Velle Utvikling. Vår fagavdeling søker nå etter en prosjektleder som skal utvikle og følge opp ulike prosjekter vedrørende ungdom og utdanning. Vi har i dag nært samarbeid med NAV, næringsliv, Vestfold Fylkeskommune og Opplæringskontoret OKTAV. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Fagavdelingen i Velle Utvikling.

Les mer om stillingen her.