Har din bedrift behov for arbeidskraft? Vi kan hjelpe deg – samtidig som du er med å redusere det stadig voksende “utenforskapet” i samfunnet vårt. Hver 10. nordmann er i dag uføretrygdet. Økningen er størst blant de yngste, og det er en utvikling som koster- både sosialt og økonomisk. Ett liv på trygd koster samfunnet 12 millioner kroner. Hvordan kan vi sammen bidra til å stoppe denne utviklingen?

Velle Utvikling utdanner fagarbeidere innenfor følgende fagområder: 

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • CNC- maskinering
  • Platearbeid
  • Kontor- og administrasjon
  • IKT
  • Byggdrift
  • Transport /logistikk
  • Institusjonskokk
  • Teknisk tegning/ Programmering

Innenfor samtlige fagområder benytter vi godkjente faginstruktører med lang og solid erfaring.

Vi har til enhver tid et stort antall jobbsøkere med ulik kompetanse og bakgrunn. Gjennom oss får du muligheten til å bli kjent med nye, kompetente medarbeidere i en praksisperiode helt uten lønnskostnader. En forutsetning for en vellykket rekruttering er kjennskap og kunnskap- både til bedriften og kandidatene. Dette sikrer vi gjennom “God jobbmatch”.

Les mer om hva vi kan bestå deg som bedrift med i artiklene under.