Har din bedrift behov for arbeidskraft?
Vi kan hjelpe deg – samtidig som du er med å redusere det stadig voksende “utenforskapet” i samfunnet vårt.

I 50 år har vi drevet opplæring og kvalifisering for arbeidslivet.
Vi har til enhver tid et stort antall jobbsøkere med ulik kompetanse og bakgrunn.
Gjennom oss får din bedrift mulighet til å bli kjent med nye, kompetente medarbeidere i en praksisperiode helt uten lønnskostnader.

Les mer om hva vi kan bistå deg som bedrift med, i artiklene under.