Hvordan kan din bedrift bidra til et inkluderende arbeidsliv og bærekraftig rekruttering?

For at vi skal nå vårt mål om å få flere i arbeid, er vi avhengig av et positivt næringsliv som vil engasjere seg i vårt felles samfunnsansvar.

Gjennom å tilby praksisplasser i ordinært næringsliv med meningsfylte arbeidsoppgaver og gode kollegaer - kan du være med å bidra til mestringsfølelse og stolthet hos jobbsøkere.

Målet er å gi jobbsøkere erfaring, relevant kompetanse og ferdigheter slik at mulighetene for å bli ansatt i bedriften blir så store som mulig.

Vi ønsker å inngå partneravtaler med intensjon om å legge til rette for arbeidstrening, opplæring, kvalifisering og rekruttering for personer som er tilknyttet Velle Utvikling.

Som partnerbedrift vil du få én fast kontaktperson hos oss. Kontaktpersonen vil ha hovedansvaret for oppfølgingen av din bedrift.

Er du NHO- bedrift? Skal vi sammen lage Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet er et initiativ fra NHO-fellesskapet for å mobilisere inkluderingsviljen blant medlemsbedriftene.

Hva er Ringer i Vannet?

  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.

Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.