Det kan være ulike grunner til at man ikke er i jobb.
Kanskje er din situasjon endret slik at yrker du er kvalifisert for ikke lenger er aktuelle? Kanskje har du stått lenge uten arbeid, men ønsker å finne muligheter? Eller kanskje ønsker du en endelig avklaring av din funksjonsevne opp mot dagens arbeidsmarked?

Sammen med Vestfold's næringsliv og Nav arbeider Velle Utvikling for å integrere arbeidssøkere som kan og vil jobbe. Arbeid eller utdanning er alltid vårt utgangspunkt. Allikevel vet vi at det er flere veier til mål. Derfor er våre tilbud tilpasset ulike behov.

 

OKTAV

Vi er medlem av opplæringskontoret OKTAV AS- Opplæringskontor for tilrettelagt arbeid Vestfold.

AFT – Arbeidsforberedende trening via NAV

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakeres arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte behov.

Deltakerundersøkelse

Når du har avsluttet tiltaket du har vært i hos Velle Utvikling ønsker vi din tilbakemelding. Din besvarelse danner grunnlaget for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.