Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakeres arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte behov.

Målgruppe

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlige usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme ut i ordinært arbeid.

 

Dette vil kunne være personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eler ingen arbeidserfaring.

 

Vi tilbyr

- Avklaring av ressurser og yrkesmål

- Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø

- Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse

Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

 

Velles jobbkonsulenter benytter ulike metoder og verktøy for å styrke den enkeltes gjennomføringsevne og motivasjon til å nærme seg arbeidslivet:

  • Helhetlig kartlegging av alle livsområder med VIP24
  • Kartlegging av lese- og skriveferdigheter, tallforståelse og basis IT-kunnskaper
  • Kartlegging av karriereferdigheter
  • Personlig treningsveiledning og mulighet for å trene i Velles eget treningsrom.
  • Kurstilbud innen kognitive teknikker, livsstyrke og motivasjon

 

KONTAKT OSS