Når du har avsluttet tiltaket du har vært i hos Velle Utvikling ønsker vi din tilbakemelding. Din besvarelse danner grunnlaget for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Du finner Deltakerundersøkelsen her!