Vi er medlem av opplæringskontoret OKTAV AS- Opplæringskontor for tilrettelagt arbeid Vestfold.

Gjennom tett samarbeid med bl.a. Færder videregående skole og opplæringskontoret OKTAV AS tilbyr vi opplæring til ungdom.

Målgruppen er ungdom mellom 16-24 år som har ungdomsrett og behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift.

Læretiden foregår i bedrift med tett oppfølging og tilrettelegging. Vi samarbeider med Opplæringskontorene, Fagopplæringen Vestfold Fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten, PPT, Rådgivertjenesten i skolen og eventuelt andre det er nyttig å samarbeide med rundt den enkelte elev.

All oppfølging av lærekandidater og lærlinger foregår i tråd med opplæringsloven. Vi er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Platearbeider
  • Matfag
  • Salgsfaget
  • IKT-servicefag
  • Byggdrift
  • Transport
  • Lager
  • Logistikk

 

Vi er en av 12 OKTAV- bedrifter i Vestfold. Du finner mer informasjon om OKTAV ordningen på www.oktav.no.

For å få OKTAV plass må du søke på www.vigo.no og fylle ut skjema 4 som sendes til Vestfold Fylkeskommune. Trenger du hjelp med søkeprosessen tar du kontakt med www.oktav.no.

 

KONTAKT OSS