I samarbeid med videregående skole tilbyr vi læreplasser for elever som går Tekniske og allmenne fag (TAF)

Tekniske og allmenne fag (TAF) er et utdanningsvalg hvor du kan få både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i fysikk og matematikk. TAF er et fireårig opplæringsløp.

Gjennom hele skoleløpet vil du være tilknyttet Velle Utvikling som lærling på deltid. Tiden fordeles likt mellom opplæring hos oss og opplæring på skolen.

Dersom du ønsker å bli ingeniør eller sivilingeniør er dette utdanningsprogrammet perfekt, samtidig som det er et godt grunnlag for andre utdanninger.

Vi kan tilby læreplasser innen fagområdet Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Du kan lese mer om TAF her

KONTAKT OSS