Hver 10. nordmann er i dag uføretrygdet. Økningen er størst blant de yngste, og det er en utvikling som koster- både sosialt og økonomisk.

Velle Utvikling AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som tilbyr produkter og tjenester til næringslivet og offentlig sektor i hele Vestfold. Vi samarbeider tett med NAV, kommune og fylkeskommunale virksomheter for felles måloppnåelse. Velle er en NHO bedrift med et nettverk innen ulike deler av næringslivet i fylket.

Vi kombinerer produksjon av profesjonelle varer og tjenester med opplæring tilpasset den enkeltes behov og situasjon. Sammen med dyktige instruktører og jobbkonsulenter gir dette en unik mulighet til både å styrke individ og fagkunnskap på veien mot varig arbeid.

Vi tilbyr kvalifisering, arbeidstrening og jobbformidling ut fra en helhetlig tilnærming og skreddersyr løsninger utfra den enkelte jobbsøkers mål og utfordringer. Våre forretningsområder har stor samfunnsøkonomisk betydning og bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv når flere går over i aktivt lønnet arbeid.

Våre dyktige ansatte vet hva som skal til og har verktøyene for å klare det. Vi kombinerer kompetanse, erfaring og grundighet med troverdighet, entusiasme og nytenkning. 

Fordi vi tror på mennesker!