Velle mekaniske

Velle Utviklings mekaniske verksted på 5000 m2 har en avansert maskinpark med lett tilgang til sjø- og landtransport.

Kantiner

Vi drifter to kantiner i tillegg til vår egen personalkantine. I hver kantine er det 50 – 70 personer som spiser lunsj hver dag.