Maurtua

Barna på Maurtua er de eldste aldersgruppene i barnehagen, i hovedsak 4 og 5 åringer. 
Vi er en avdeling som satser på å være ute hver uke, og bruker nærmiljøet til turene våre. Vi har flotte turområder i skogen, lekeplasser og fotballbanen som vi bruker aktivt.
Vi jobber med vennskap og respekt i barnegruppa, og er opptatt av at alle barna skal ha noe å gjøre og noen å leke med. På Maurtua jobber vi med ulike temaer gjennom året.

Pedagogisk leder: Elin Berg Hafnor

Kontaktinformasjon:
Elin.Hafnor@velle.no