Trygg tilvenning

Når barnet ditt har fått plass i Træleborg barnehage så kommer vi gjerne på et hjemmebesøk før sommerferien. Hensikten med besøket er å gjøre oppstarten til barnehagen så trygg som mulig. Dette første møtet er med på å bygge relasjoner, og vi utveksler også informasjon mellom barnehage og hjem.

Første gang vi gjennomførte hjemmebesøk var i 2016, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte på at dette var nyttig.