Ny standard for tilvenning i barnehage

publisert   |   CGB
Barnehage

En god tilvenning handler om tilknytning og etablering av gode relasjoner, som er viktige forutsetninger for trygghet, trivsel og læring. Barn har grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.