Funksjonsevnevurdering i arbeidslivet

publisert   |   ARV
Funksjonsevnevurdering

Velle kan nå tilby "Funksjonsvurdering i arbeidslivet (FIA)".

Hva er FIA? 

FIA er et verktøy for funksjonsvurdering av arbeidstakere som enten er sykmeldte eller som står i fare for å bli sykmeldte.

Mål
Primærmål: opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for arbeidstaker.
Sekundærmål: dersom prosessen avdekker at fortsatt arbeid i virksomheten ikke er mulig er målet at tiltaket vil bidra til raskere av klaring om veien videre.

FIA kan benyttes av IA-virksomheter når arbeidsgiver/arbeidstaker har kommet til et stadium i oppfølgingsprosessen hvor de har behov for assistanse fra ekstern nøytral aktør.

Kompetanse og ressurser i Velle:

- Sertifiserte veiledere. 
- Bred veilednings- og rådgivningskompetanse.
- Stort nettverk i næringslivet i hele Vestfold.

 

Ønsker du å få et tilbud av oss, eller vite mer om "FIA vurdering" fra Velle? 

Ta kontakt med Øyvind Berg på telefon 908 22 355 eller e-post Oyvind.Berg@velle.no.