Ny standard for tilvenning i barnehage

publisert   |   CGB
Barnehage

En god tilvenning handler om tilknytning og etablering av gode relasjoner, som er viktige forutsetninger for trygghet, trivsel og læring. Barn har grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

Styrer Kristin Sunde Eriksen i Olaløkka Barnehage har bidratt inn i Sandefjord Kommunes nye satsing på tilvending i barnehage.

En ny standard er utviklet og sier noe om hvordan de yngste barna og deres foresatte skal oppleve å være ny i barnehagen. Den tar for seg hvilke rutiner barnehagen skal ha for oppstarten, hvilken teoretisk forankring som bør ligge til grunn og hvordan de som arbeider i barnehagen på best mulig vis kan skape en trygg og god start for hvert enkelt barn.

Du kan lese hele artikkelen her (faksimile Sandsfjords Blad 11.8.2018)