Ringer i vannet

publisert   |   ARV
Fagopplæring

Har du hørt om "ringer i vannet"?

Ringer i vannet (RIV) er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar med utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Er du en NHO bedrift, og synes dette høres interessant ut ?

Ta kontakt med Bjørn H. Osa, tlf. 976 90 465 og e-post bjorn.hettyosa@velle.no.