Velle holdt foredrag på IMDi konferansen.

publisert   |   ARV
Nyheter

Velle går nye veier for norskopplæring og kvalifisering for arbeid.

Nav Tjøme og Velle Utvikling AS utviklet i felleskap modellen «Rett i jobb – yrkesrettet kvalifisering med norskopplæring i introduksjonsprogram for voksne innvandrere».

Modellen har gitt veldig positive resultater. 

Velle hadde over 60 personer i arbeidspraksis etter 2,5 måned.

Erfaringene så langt er at introduksjonsprogrammet gir meget god språkutvikling gjennom kombinasjonen av språkopplæring og arbeidspraksis.