Ekspertbistand i arbeidslivet

publisert   |   ARV
Ekspertbistand i arbeidslivet

Velle kan tilby "Ekspertbistand i arbeidslivet"

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning.

Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. Ekspertbistand kna gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperioden.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan selv bestemme hvem som skal tilby ekspertbistand. Det må være avklart med NAV før man igangsetter en prosess.

Innholdet i programmet vil bli tilpasset den enkelte og sentrale temaer som:

  • Samtaler og veiledning med sykemeldt og leder
  • Motivasjon og mestring
  • Dialog med NAV og helseoppfølgere
  • Arbeidsutprøving og videre planer for å sikre jobbaktivitet