Fagbrev

publisert   |  
Nyheter

Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift som brenner for fagopplæring. Vi samarbeider med den enkelte, NAV, fylkeskommunen og lokale opplæringsinstitusjoner for å finne gode løsninger.

Vi har siden 1968 brukt fagopplæring som virkemiddel for å hjelpe personer ut i arbeid og videre utdanning.

I Velle starter lærlingens utdanningsreise med opplæring og veiledning av våre dyktige og erfarne instruktører. Vi har et godt og inkluderende læringsmiljø som inspirerer og motiverer våre lærlinger til å nå målet om fagbrev eller kompetansebevis.

Hvorfor ta fagbrev? Med fagbrev blir du mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er en dokumentasjon som stadig flere i arbeidsmarkedet krever og du stiller sterkere i konkurransen om fast ansettelse. I tillegg trengs fagarbeidere for å få til et omstillingsdyktig arbeidsliv som skal ta oss gjennom det grønne skiftet. Lærlinger får lønn eller ytelse under utdanning. Fagbrev gir mulighet til å ta videre utdanning på et senere tidspunkt.

I dag tilbyr vi følgende fagløp:

- Barne- og ungdomsarbeider

- Byggdrift

- CNC

- Ernæringskokk

- IT drift

- Kokk

- Logistikk

- Platearbeider

- Produksjonsteknikk

- Salgsfaget

- Service- og administrasjon

- Sveisefaget