Velle + Oktav = Kompetansebevis

publisert   |  
Nyheter

Oktav AS er et tilbud under Vestfold og Telemark fylkeskommunes videregående utdanning. I 2012 ble opplæringskontoret Oktav etablert for oppfølging av lærekandidater med behov for tilrettelagt fagopplæring.

Hvem kan søke?

 • Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i en bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av året du fyller 24 år
 • Du må ha behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Oktavs medlemsbedrifter tilbyr spesielt tilrettelagte opplæringsplasser. Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og ikke ut fra bedriftens behov. Planen skal kunne endres underveis i opplæringen

 

Gjennom tett samarbeid med bl. a. Færder videregående skole og opplæringskontoret Oktav AS tilbyr Velle opplæring til ungdom som har ungdomsrett og som har behov for fagopplæring/lærekontrakt i bedrift. Velle er en av 15 godkjente Oktav-bedrifter i Vestfold og Telemark.

For å få Oktav plass må du søke på www.vigo.no innen 1. Februar og fylle ut skjema 4 som sendes til Vestfold Fylkeskommune eller sjekk ut www.oktav.no for mer info.

Læretiden foregår hos Velle eller i bedrift med tett oppfølging og tilrettelegging. All oppfølging av lærekandidater og lærlinger foregår i tråd med opplæringsloven. Velle samarbeider med Opplæringskontorene, Fagopplæringen Vestfold Fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten, PPT, Rådgivertjenesten i skolen og eventuelt andre det er nyttig å samarbeide med rundt den enkelte elev.

 

Velle er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Byggdrift
 • CNC-maskinering
 • Ernæringskokk
 • IT-drift
 • Kokk
 • Logistikk
 • Platearbeider
 • Produksjonsteknikk
 • Salgsfaget
 • Service- og administrasjon
 • Sveisefaget

 

Hva skjer etter endt læretid?

Etter endt læretid sitter du forhåpentligvis med et kompetansebevis.

Vårt mål er å gjøre overgangen fra å være lærekandidat til å bli arbeidstager så grei som mulig. Vi har et stort nettverk og setter deg i kontakt med våre samarbeidspartnere i god tid før du er ferdig med læretiden.

KONTAKTPERSONER