Vi er HELT MED!

publisert   |  
Nyheter

Velle er stolt samarbeidspartner med HELT MED!

HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve at vi både er selvstendige og en del av et fellesskap. Det er viktig at alle får muligheter til å få brukt sin arbeidsevne. Det er stiftelsen SOR som står bak prosjektet HELT MED, SOR har realiserte prosjektet siden 2017. Velle er stolt samarbeidspartner med heltmed.

Vi har også startet prosessen med å ansette 3 via heltmed som monteringsarbeidere og gleder oss stort til dette.

Hjem (heltmed.no)