Å finne rett person til rett jobb er en forutsetning for å lykkes.

 

  • Sammen utarbeider vi en kravspesifikasjon for stillingen. Denne skal inneholde krav og ønsker om kandidatens kompetanse, erfaring, ferdigheter og egenskaper.

  • Vår kvalitetssikring og jobbmatch bygger på vår kjennskap til kandidatene gjennom samtaler, kartlegging og eventuelt prekvalifisering.

  • Vi initierer til uforpliktende samtaler mellom bedrift og aktuell kandidat.

  • Vi kan lage en avtale om arbeidspraksis med intensjon om jobb. Avtalen sier noe om avtaleperioden, arbeidstid, stilling og signeres av alle parter. I denne perioden er det ingen lønnskostnad for bedriften. Avtalen kan sies opp med 1 dags varsel.

Vi følger opp underveis for å vurdere behov for opplæring og kompetanseheving, kurs eller sertifikater.  Om jobbsøkerne og kandidatene

Jobbsøkere tilknyttet Velle Utvikling er mennesker i alle aldre med ulik utdannelse, kompetanse og arbeidserfaring fra et bredt spekter av bransjer og yrkesområder.

Gjennom mulighetene for prekvalifisering på interne avdelinger eller annen arbeidsutprøving, har vi muligheten til å kvalitetssikre nødvendige ferdigheter før kandidater kommer til din bedrift.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

kari.sæthren@velle.no