Er du NHO- bedrift? Skal vi sammen lage Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet er et initiativ fra NHO-fellesskapet for å mobilisere inkluderingsviljen blant medlemsbedriftene.
Strategien sørger for at næringslivet får god bistand og veiledning ved ansettelse av kandidater fra arbeids - og inkluderingsbedrifter.

Hva er Ringer i Vannet?
• Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
• Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
• Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
• Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

En Ringer i Vannet avtale skal bidra til en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft, gjennom et tett og godt samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriftene.
FAFO rapporter slår fast at Ringer i Vannet så langt har fungert positivt.
Prosjektet videreføres med enda større fokus og ressurser.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Bjørn Osa, KAM Ringer i Vannet
Tlf: 47 976 90 465
E-post: Bjorn.HettyOsa@velle.no