Sammen med Vestfold's næringsliv og Nav arbeider Velle Utvikling for å integrere arbeidssøkere som kan og vil jobbe. 

Det kan være ulike grunner til at man ikke er i jobb.
Kanskje er din situasjon endret slik at yrker du er kvalifisert for ikke lenger er aktuelle? Kanskje har du stått lenge uten arbeid, men ønsker å finne muligheter?
Eller kanskje ønsker du en endelig avklaring av din funksjonsevne opp mot dagens arbeidsmarked?

Uavhengig av årsak står jobbkonsulenter i Velle klare til å hjelpe deg. Arbeid eller utdanning er alltid vårt utgangspunkt. Allikevel vet vi at det er flere veier til mål. Derfor er våre tilbud tilpasset ulike behov.

 

OKTAV

Informasjon til deg som er ungdom mellom 16-24 år med ungdomsrett, og som har behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift.