Informasjon til deg som skal delta på AFT.

Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening på Velle, vil du få opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging, med mål om å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø.

Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Velles jobbkonsulenter benytter ulike metoder og verktøy for å  hjelpe og styrke din gjennomføringsevne, og motivasjon til å nærme deg arbeidslivet.


Vi tilbyr:

- Avklaring av ressurser og yrkesmål

- Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø

- Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse

- Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

I tillegg kan det gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.


Målet med tiltaket er alltid å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid.

Mange som har gjennomført AFT på Velle har fått jobb eller begynt å utdanne seg videre.

Velkommen til oss!

Adresse:    Stensarmen 5, 3112 Tønsberg (kart og veibeskrivelse).

Sentralbord:         33 35 90 00.