Når du har avsluttet tiltaket i Velle ønsker vi din evaluering.

Din besvarelse danner grunnlaget for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Du finner Deltakerundersøkelsen her!