Informasjon til deg som er ungdom mellom 16-24 år med ungdomsrett, og som har behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift.

Gjennom tett samarbeid med bl.a. Færder videregående skole og opplæringskontoret OKTAV AS tilbyr Velle opplæring til ungdom som har ungdomsrett og som har behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift. Velle er en av 12 godkjente OKTAV- bedrifter i Vestfold. 

For å få OKTAV plass må du søke på www.vigo.no og fylle ut skjema 4 som sendes til Vestfold Fylkeskommune. 

Læretiden foregår i bedrift med tett oppfølging og tilrettelegging.
All oppfølging av lærekandidater og lærlinger foregår i tråd med opplæringsloven. 
Velle samarbeider med Opplæringskontorene, Fagopplæringen Vestfold Fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten, PPT, Rådgivertjenesten i skolen og eventuelt andre det er nyttig å samarbeide med rundt den enkelte elev.

Velle er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Platearbeider
  • Matfag
  • Salgsfaget
  • IKT-servicefag
  • Byggdrift
  • Transport
  • Lager
  • Logistikk

 

KONTAKT OSS