Velle - Vi gir nye muligheter

Velle Gruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner.

Kvalitet i Velle

Kvalitet er viktig for oss. Vi er derfor en sertifisert innen EQUASS, ISO 9001 og Miljøfyrtårn.

Ledige stillinger

Velles overordnede mål er å formidle våre målgrupper til arbeid. Med visjonen "Velle – vi gir nye muligheter", er vårt samfunnsoppdrag å være det viktigste virkemiddelet for å få alle i arbeid gjennom god attføring. Våre verdier er Troverdighet, Entusiasme og Nytenkning. Vi tror at verdiene vi jobber etter gir økt verdi for våre samarbeidspartnere og menneskene som er involvert i vår virksomhet.