Våre verdier ligger til grunn for etiske grunnprinsipper og det arbeidet som utføres av våre ansatte.

Livskvalitet er en subjektiv vurdering, men vi tror at å gi deltakere bistand til fast varig arbeid er viktig for deres livskvalitet. Vi tilbyr våre deltagere individuelle samtaler, veiledning og omsorg. I denne prosessen skal deltageren selv definere hva som han/hun legger i ordet livskvalitet.

I alle tiltak hos oss utarbeides det en handlingsplan. Alle våre deltakere involveres og engasjeres i forhold til utvikling av deres egen handlingsplan. Herunder målsetninger og aktivitetene som skal føre frem til deres egne definerte mål. Vi setter brukermedvirkning som et viktig etisk prinsipp.

Deltakerne har rett til selvbestemmelse. Det skal være naturlig og rett å bestemme over seg selv. Veilederens oppgave er å føre positiv dialog, åpne for refleksjon og la deltakeren selv komme frem til sine svar. Vi setter selvbestemmelse som et viktig etisk prinsipp hos Velle.

Velles klageutvalg er Kvalitetsutvalget. Prosedyren er at klager henvises til utvalget ved sekretæren, som er Kvalitet/HMS-leder. Kvalitetsutvalget beslutter vedtak/aksjon som daglig leder er ansvarlig for. Vi skal bidra til å utvikle nye muligheter for den enkelte deltakere og forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse.