Kvalitet er viktig for oss. Vi er derfor en sertifisert innen EQUASS, ISO 9001 og Miljøfyrtårn.

Kvalitetspolitikk

Velle skal levere varer og tjenester av en slik kvalitet, at kundenes krav og forventinger er ivaretatt, og slik at kundene ønsker oss som leverandør til nye oppdrag.

Bedriften skal ha et kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, også med hensyn på medvirkning fra ansatte, kunder og deltakere, slik at det utvikles et bevisst og aktivt miljø for å oppnå våre kvalitetsmål og arbeid med kontinuerlig forbedring i alle prosesser.

For å sikre at kvalitetsmålene oppnås arbeider bedriften i tråd med kvalitetssystemet Equass Assurance innen attføring og NS-EN ISO 9001innen mekanisk produksjon.

Kvalitetspolitikken er forankret i organisasjonen gjennom daglig leder og avdelingsledere.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Sertifiserte bedrifter skal drive i tråd med 10 overordnede prinsipper (med 50 overordnede krav, sjekkliste på 100 ja/nei spørsmål): Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus, Kontinuerlig Forbedring,

ISO 9001 er verdens mest anerkjente og viktigste standard for kvalitetsstyring. Standarden er basert på åtte prinsipper for kvalitetsstyring: Kundefokus, Lederskap, Medarbeidernes engasjement, Prosesstankegang, Systemorientert styring, Kontinuerlig forbedring, Faktabaserte beslutninger og Samarbeid med leverandørene.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent både i næringslivet og hos offentlige myndigheter. Virksomhetene må oppfylle krav fra Miljøfyrtårn (Miljøanalysen) og gjennomføre tiltak for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Hovedfokusområder: Systemkrav, Arbeidsmiljø, Energi, Transport, Utslipp til luft/vann.

Velles klageutvalg er Kvalitetsutvalget. Prosedyren er at klager henvises til utvalget ved sekretæren, som er Kvalitet/HMS-leder. Kvalitetsutvalget beslutter vedtak/aksjon som daglig leder er ansvarlig for. Vi skal bidra til å utvikle nye muligheter for den enkelte deltakere og forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse.