Kjeldås Barnehage                                                                 

Pedagogisk leder 100% stilling – fast                                                                            

https://www.jobbdirekte.no/vellebarnehagene

Søknadsfrist 25.10.19

 

Kjeldås Barnehage

Barnehagelærer 100 % stilling – fast

https://www.jobbdirekte.no/vellebarnehagene

Søknadsfrist 25.10.19

 

Olaløkka barnehage

Assistent/barne- og ungdomsarbeider – 100% fast stilling

Støttepedagog – 20% stilling midlertidig 1.1.20 – 30.6.20

https://www.jobbdirekte.no/vellebarnehagene

Søknadsfrist 31.10.19