Velles overordnede mål er å formidle våre målgrupper til arbeid. Med visjonen "Velle – vi gir nye muligheter", er vårt samfunnsoppdrag å være det viktigste virkemiddelet for å få alle i arbeid gjennom god attføring. Våre verdier er Troverdighet, Entusiasme og Nytenkning. Vi tror at verdiene vi jobber etter gir økt verdi for våre samarbeidspartnere og menneskene som er involvert i vår virksomhet.

Instruktør for byggdrifteravdeling | FINN.no

Vi trenger tilkallingsvikarer til våre 4 barnehager (nav.no)

Vi trenger en fagutdannet CNC-operatør (nav.no)

Åpen søknad:

Vellebarnehagene:

Assistenter

Kvalifikasjoner:

 • Er interessert og motivert
 • Er en leken voksen
 • En som setter i gang aktiviteter med barna
 • Har evne til å gi barn utfordringer som vekker nysgjerrighet, kreativitet og undring, og som gir barna mulighet til utvikling og læring
 • Har gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Er ansvarsbevisst og fleksibel

Barnehagelærer

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges også. 
 • Ha god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner. 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, må ha bestått norskprøve 3. 
 • Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet.

Spesialpedagog

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk, eventuelt annen godkjent pedagogisk høyskoleutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter i norsk, minimum bestått B2.
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Pedagogisk leder 

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 • Erfaring fra stilling som pedagogisk leder/ barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges også. 
 • Ha god relasjonskompetansen og gode samarbeidsevner 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, må ha bestått norskprøve B2. 
 • Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet. 

Støttepedagog

Kvalifikasjoner:

 • Er godkjent barnehagelærerutdanning, eller har annen relevant pedagogisk utdanning med vekt på spesialpedagogikk
 • Har erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn i barnehagealder er en fordel
 • Har gode skriftlige og muntlige norskferdigheter (bestått norskprøve B 2)

 

 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

 

Husk å merke søknaden med stillingen du søker på!

 

Søknad sendes til vår HR-leder Linda Karina Wang, e-post linda.wang@velle.no