Rapport aktsomhetsvurdering Velle Gruppen – 2023 – Åpenhetsloven.

Velles forpliktelser til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i en egen forpliktelseserklæring godkjent av konsernets styre og er utarbeidet som en del av Velle DNA.

Spørsmål rundt risikovurderinger og eventuelt forpliktelseserklæringen kan fås på apenhetsloven@velle.no

Konsernets forpliktelser er en del av konsernets etiske retningslinjer, innkjøpspolicy og retningslinjer for leverandører.