Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke overordnet mål og fremtidig drift.

Styret i Velle Gruppen AS består av syv personer.

Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen og har følgende sammensetning:

Leder: Runar Andre Larsen
Nesteleder: Heidi Aas Larsen

Styremedlemmer: Ellen Lian, Bjørnar Andersen, Karsten Røssland, Kari Sæthren (ansattvalgt styremedlem) og Jacob Christensen (ansattvalgt styremedlem).

Daglig leder: Siv Hjertø

Årsberetninger:

2017
2016
2015

2014
2013