Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke overordnet mål og fremtidig drift.

Styret i Velle Gruppen AS:

Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen og har følgende sammensetning:

Styreleder: Runar Andre Larsen
Nestleder: Rita Aasen

Styremedlem:            Karsten Røssland

Styremedlem:            Ellen Lian

Styremedlem:            Dag Oppen Berntsen

Styremedlem:            Eddy Vesterhaug Andreassen

Styremedlem:            Live Halstensgård Pedersen

Varamedlem:             Marion Berg

Varamedlem :            Trine Tenvik

Varamedlem:             Jacob Christensen

Daglig leder: Siv Hjertø


Årsberetninger:

2020

2019

2018

2017
2016
2015

2014
2013