Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke overordnet mål og fremtidig drift.

Styret i Velle Utvikling består av syv personer.

Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen og har følgende sammensetning:

Leder: Runar Andre Larsen
Nesteleder: Heidi Aas Larsen

Styremedlemmer: Ellen Lian, Bjørnar Andersen, Jon Edgar Karlsen, Kari Sæthren (ansattvalgt styremedlem) og Jacob Christensen (ansattvalgt styremedlem).

Daglig leder: Runar Andre Larsen

Årsberetninger:

2016
2015

2014
2013