Kjeldås barnehage holder åpent fra kl 07.00 - 17.00.

Vi har sommerstengt ukene 28,29,30

Vi har 5 planleggingsdager i året.