”Et begeistret fellesskap med utvikling & muligheter” I Kjeldås barnehage begeistrer vi oss sammen over små og store begivenheter. Vi lar utvikling og muligheter stå i fokus.

Målet vårt er en utviklende, kreativ og lekende hverdag for både små & store.

Kjeldås barnehage er en barnehage som legger til rette for at barna skal ha en god hverdag og oppleve barnehagedagen som innholdsrik. Alle barna skal oppleve å bli sett, og ha innflytelse på egen hverdag. Vi voksne er lyttende, har innlevelse og evne til samspill. Vi er nysgjerrige sammen med barna, og vi jobber med små og store prosjekter ut fra barnas interesser. Vi er en barnehage i utvikling.

Vi har 72 barnehageplasser og er en 6-avdelings barnehage, for barn i alderen 1/2 – 6 år. Vi ligger nord i Sande i landlige omgivelser med flotte turmuligheter. Vi er en av ”Sande barnehagene” og har tett samarbeid med alle barnehagene i kommunen.

Kjeldås barnehage har tatt i bruk sitt nybygg som ble ferdig i august 2014.