”Et begeistret fellesskap med utvikling & muligheter” I Kjeldås barnehage begeistrer vi oss sammen over små og store begivenheter. Vi lar utvikling og muligheter stå i fokus.

Målet vårt er en utviklende, kreativ og lekende hverdag for både små & store.

Kjeldås barnehage er en barnehage som legger til rette for at barna skal ha en god hverdag og oppleve barnehagedagen som innholdsrik. Alle barna skal oppleve å bli sett, og ha innflytelse på egen hverdag. Vi voksne har en autoritativ lederstil, det vil si at vi er varme og tydelige voksne i møte med barna.   Vi voksne er lyttende, har innlevelse og evne til samspill. Vi er nysgjerrige sammen med barna, og vi jobber med små og store prosjekter ut fra barnas interesser. Vi er en barnehage i utvikling.

Vi har 66 barnehageplasser for barn i alderen 3-6 år og 36 plasser for barn i alderen 0-3 år. Vi har 6 avdelinger. Vi ligger nord i Sande i landlige omgivelser med flotte turmuligheter. Vi er en av ”Holmestrandsbarnehagene" og har godt samarbeid med barnehagene i kommunen.