Bamsebo

Aldersgruppe: 2-3 år

Vi jobber aktivt med sosial kompetanse der gjensidighet og respekt og forståelse for hverandre er det sentrale. Språklige ferdigheter er viktig i samspillet mellom mennesker noe som også er et av hovedområdene på vår avdeling. Vi har tilrettelagt for et godt lydmiljø hvor vi har lyddempende tiltak i alle rom.

Pedagogisk leder: Gro Sigrid Aamodt

Kontaktinformasjon:
Gro.Aamodt@velle.no