Ekornstien

Aldersgruppe: 3-5 år.

Antall barn: Vi er 18 barn i gruppa.

Ekornstien har fokus på og arbeider med sosialt samspill, samspillkompetanse og lekekompetanse hos enkeltbarn.

Vi jobber med språkutvikling og språkforståelse, samt muntlig kommunikasjonsevne.

Vi prioriterer sang, musikk og eventyrtradisjoner for og med barna.

Vi gir fargeopplevelser gjennom ulike male og tegneteknikker.

Trygghet, vennskap og gode relasjoner. Gode rutiner gjennom dagen er høyt i fokus hos oss.

Pedagogisk leder: Ellen Sultan

Kontaktinformasjon:
Ellen.Sultan@velle.no