Ekornstien

Aldersgruppe: 3-5 år.

Det er 18 barn på avdelingen.

Pedagogisk leder: Anette Gudmundsson

Kontaktinformasjon:

Anette.Gudmundsson@velle.no