Barnehagen har åpningstid mellom kl. 07.00 – 16.30

Det holdes stengt juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Det ordinære barnehagehagetilbudet er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30. 

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.

For barnehageåret 2022/2023 er følgende datoer planlagt:

01.08

21.10

02.01

8-9.06