I barnehagen har vi stort fokus på barnas sikkerhet.

Vi har derfor utarbeidet noen trafikkvettregler som skal sikre barna mot å utsettes for unødvendige farer. Se våre trafikkvettregler her.