Sigridløkka barnehage – om oss

Det er «STORT» å være liten i Sigridløkka.
For oss betyr det at vi verdsetter barna der de er i sin utvikling, og tar vare på øyeblikkene og det som skjer her og nå i forhold til hvert enkelt barn.

Sigridløkka barnehage ligger på Vear, med Vear skole og skogen som nærmeste naboer. Barnehagen åpnet i 1993.
På tomten eller løkka der barnehagen ligger, lå det tidligere en liten gård. Hun som bodde på gården og drev den het Sigrid. Det var derfor naturlig at barnehagen fikk navn etter henne. 

Barnehagen har et flott uteområde med lekeplass og lekeapparater for de ulike aldersgruppene. I tillegg har vi en fin naturtomt som innbyr til lek og ulike aktiviteter året rundt.
Barnehagen har flotte turområder rett utenfor gjerde, og vi bruker skogen og nærmiljøet mye.
Barnehagen har 66 plasser for barn i alderen 0-6 år.
Vi har tre avdelinger; Gresshoppa, Marihøna og Maurtua. Alle avdelingene har fått navn etter insekter vi finner på barnehagens uteområde.

Vi har alltid barnas beste i fokus. Grunnleggende trygghet og tilknytning er viktig, og vi bruker mye tid i tilvenningen for å skape gode relasjoner til alle barn og foreldre.
Foreldresamarbeid har vært et fokusområde for oss siden oppstarten i 1993. Vi tror at en nær og god relasjon, og et godt samarbeid med foreldrene er viktig for at barn, foreldre og personale skal trives og sammen utvikle vår barnehage til et godt sted å være.

Vi scorer høyt på den årlige foreldreundersøkelsen fra Udir.

Vennskap, relasjoner, trygg tilknytning og sosial kompetanse er viktige satsningsområder sammen med språk og realfag/IKT.

Barnehagen serverer mat, melk, frukt og grønnsaker hver dag.
Vi markerer bursdager og tradisjoner gjennom året.