«Det er STORT å være liten på Sigridløkka – vi vokser sammen» Sigridløkka barnehage ligger på Vear, med Vear skole som nærmeste nabo. Barnehagen eies og drives av Velle Utvikling AS. Vi åpnet høsten 1993 og har tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Vi er godt etablert i nærmiljøet, med skogen på utsiden av gjerdet og gangavstand til sjø og strand.

Barnehagen har god voksentetthet og tid til hvert enkelt barn.
Våre satsningsområder er språk, sosial kompetanse og realfag.
Trivsel og vennskap er viktig for både barn og voksne, og det "å bety noe for noen" er viktig.
I vår barnehage skal alle bli sett, oppleve vennskap og erfare at de er viktige og verdifulle.
Vi har en aktiv og engasjert foreldregruppe som gjennom sitt arbeid bidrar med mye positivt.
Barnehagen scorer høyt på den nasjonale foreldreundersøkelsen om kvalitet i barnehagen, med vekt på barnets trivsel og utvikling, relasjon mellom barn og voksen og total tilfredshet.
Hvis du har lyst til å se hvordan vi har det, er du velkommen på besøk. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for å avtale tid.