Gresshoppa

På Gresshoppa skal alle barna oppleve trygge og omsorgsfulle voksne som er gode til å følge opp deres initiativ til lek, samtale og aktiviteter.
Sang, musikk og bevegelse, samt konkreter og ting fra Snakkepakken brukes i hverdagen. Vi har bøker på avdelingen og har små lesestunder sammen med barna.
Vi tror på tid og vet hvor mye vår tilstedeværelse betyr for barn og foreldre.

Pedagogisk leder: Elin Pedersen

Kontaktinformasjon:
Elin.Pedersen@velle.no