Marihøna

På Marihøna har vi fokus på at barna skal bli sett, oppleve trygghet, mestringsfølelse og vennskap.
Vi voksne er deltagende i barns lek, opplevelser og hverdag, og ønsker at barna skal føle seg inkludert og respektert. Vi ønsker å skape et godt miljø som alle barna trives i.

Pedagogisk leder: Elisabet H. Larsen

Kontaktinformasjon:
Elisabet.Larsen@velle.no