Artikler

Matservering

I vår barnehage følger vi Helsedirektoratets faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Om oss

”Mangfold gir muligheter” Barn som går i Træleborg barnehage er privilegerte som får vokse opp i et kulturelt mangfold hvor toleranse, inkluderende atferd og holdninger er en helt naturlig del av hverdagen.