Trygg tilknytning

Når barnet ditt har fått plass i Træleborg barnehage så kommer vi gjerne på et hjemmebesøk før sommerferien. Hensikten med besøket er å gjøre overgangen mellom hjem og barnehage så trygg som mulig. Dette første møtet i kjente og trygge omgivelser er med på å bygge relasjoner. Dette er en god anledning til å utveksle informasjon mellom barnehage og hjem, og til å komme med alle spørsmål angående oppstart i barnehagen.

Første gang vi gjennomførte hjemmebesøk var i 2016, , og vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte på at dette er nyttig

I mai/juni har vi foreldremøte for nye foreldre, to gruppebesøk, og en besøksdag for barn og foreldre

I barnehagen vår har vi et stort fokus på trygg tilknytning, og hele personalet jobber i tråd med Trygghetssirkelen

 

Vi kommer ikke på hjemmebesøk når smittevernet for Covid 19 er på gult eller rødt nivå.