Trygg tilvenning

Når barnet ditt har fått plass i Træleborg barnehage så kommer vi gjerne på et hjemmebesøk før sommerferien. Hensikten med besøket er å gjøre oppstarten til barnehagen så trygg som mulig. Dette første møtet i kjente og trygge omgivelser er med på å bygge relasjoner. Dette er en god anledning til å utveksle informasjon mellom barnehage og hjem, og til å komme med alle spørsmål angående oppstart i barnehagen.

Første gang vi gjennomførte hjemmebesøk var i 2016, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte på at dette var nyttig.

I juni er det et foreldremøte for nye foreldre og to besøksdager for barn og foreldre.